Informujemy, że dzień 2 listopada 2018 r. będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewni opiekę nad dziećmi w świetlicy w godz. 6.30 - 16.00.