W dniach 14-16 listopada 2018 odbyły się w naszej szkole, po raz kolejny zawody Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Organizatorzy konkursu Bóbr w Polsce:
‒ Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń – WMiI UMK
‒ Learnetic, Gdańsk
‒ Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI)

Honorowi patroni tegorocznej edycji:
‒ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
‒ Minister Edukacji Narodowej
‒ Ministerstwo Cyfryzacji

Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W szczególności konkurs ma na celu:
• zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
• sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
• zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
• stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół
Senior (szkoły ponadgimnazjalne) – 13 listopada,
Junior (gimnazja i klasy VII SP) – 14 listopada,
Benjamin (szkoły podstawowe IV-VI) – 15 listopada,
Skrzat (szkoły podstawowe I-III) – 16 listopada.

W tym roku z zadaniami konkursowymi w naszej szkole zmagało się 29 uczniów w kategoriach Junior, Benjamin i Skrzat. Były 24 pytania podzielone na trzy grupy ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie, oprócz kategorii Skrzat, gdzie było tylko 15 pytań.
Wszyscy uczniowie przez godzinę intensywnie pracowali, rozwiązując bardzo ciekawe zadania, dobrze przy tym się bawiąc.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok.

Bożena Kubiczek

Zdjęcia z wydarzenia są dostępne w dziale: GALERIA