W miesiącach październiku i listopadzie br. w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „Pamiętamy-dziękujemy”.

Cele programu:

 Wdrażanie uczniów do okazywania szacunku osobom zmarłym.
 Aktywne poznawanie historii naszej małej ojczyzny.
 Przypomnienie wydarzeń historycznych, związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

W projekcie wzięli udział uczniowie OSM I i II st. wraz z nauczycielami. Pierwszy etap realizacji projektu to wprowadzenie teoretyczne – pogadanki podczas zajęć  edukacyjnych i  zajęć z wychowawcą, na temat okazywania pamięci i szacunku osobom zmarłym, których działania wpływały na historię naszego kraju i środowiska lokalnego. Kolejny – wyjścia na cmentarze i zapalenie zniczy na grobach: Nieznanego Żołnierza, Orląt Przemyskich oraz zmarłych nauczycieli i pracowników ZPSM w Przemyślu.

Działania w ramach projektu były sposobem wdrażania jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny - wychowania do wartości, wpłynęły niewątpliwie również na kształtowanie właściwych postaw u uczniów naszej szkoły – poczucia przynależności, tożsamości i patriotyzmu lokalnego oraz szacunku dla zmarłych.

Podziękowania za szczególne zaangażowanie w projekt dla Pań Ewy Butrym i Elżbiety Rozmus.

Bernadeta Bednarska

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII.