W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: ”Magiczne Anioły” uczennica naszej szkoły Katarzyna Perłakowska z klasy Ib zajęła II miejsce. 

Konkurs zastał zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 30 w Olsztynie. W konkursie przyznano po jednym I , II i III miejscu.

Kasi i pani Barbarze Demkiewicz, pod której kierunkiem powstała praca, gratulujemy.