Koncert w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”- jednego z największych projektów muzyczno-edukacyjno-społecznych w Euroregionie.
Lwowska Orkiestra Kameralna oraz najzdolniejsi pianiści młodego pokolenia z Polski i zagranicy – Kirika Baba (Japonia) Anastazja Kuzmina (Rosja) Joanna Jasnowska, Zofia Dynak, Dominik Gilewski, Michalina Rzeszutek (Polska) - to najlepsza rekomendacja koncertu. Podczas koncertu usłyszymy utwory: F. Chopina oraz I.J. Paderewskiego, J.S. Bacha.

Bilety w cenie 15 zł dla uczniów oraz 25 zł dla dorosłych do nabycia na portierni Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu