W dniach 21 i 22 marca 2019 r. odbył się w Zamościu III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. C. Czernego dla uczniów klas fortepianu I i II st.

Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Tatarskiego w składzie z prof. Okasaną Rapitą – AM im. Łysenki we Lwowie oraz prof. dr hab. Michałem Szczepańskim – AM Wrocław po przesłuchaniu ponad 90 uczniów z Polski i zagranicy przyznało w poszczególnych kategoriach reprezentantom naszej szkoły:

II miejsce – Wojciech GAZDA

III miejsce – Tymoteusz WITKO

Wyróżnienia - Pola CHWALISZ, Mateusz MAZUREK oraz Gustaw SIEPIOŁA

Uczniów do konkursu przygotowali - mgr Jadwiga Bosek-Serefko, mgr Paweł Walciszewski i mgr Andrzej Bednarski

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!!