W dniu 26 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu odbył się XII Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz co jesz?”, zorganizowany w ramach realizacji projektu „Trzymaj formę”.

Projekt ten, realizowany również w naszej szkole ma popularyzować wśród uczniów wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, kształtować prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promować aktywny styl życia i zbilansowaną dietę.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Przemyśla oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu. W konkursie uczestniczyły drużyny 10 przemyskich szkół.
Uczennice naszej szkoły: Katarzyna Karpińska, Wiktoria Popielarz i Julia Zwolińska zajęły zaszczytne I miejsce.
Uczennice do konkursu przygotowała pani Elżbieta Pietrusiak.

Serdecznie gratulujemy!