W związku z planowanym od dnia 08 kwietnia 2019 r. strajkiem pracowników naszej szkoły informuję, że Dyrekcja szkoły zapewni w dniach akcji strajkowej zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

Uprzejmie proszę o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących negocjacji między Rządem a Związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli. W przypadku osiągnięcia porozumienia strajk zostanie odwołany o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji aby dotarła do jak największej grupy rodziców.

Dariusz Baszak

Dyrektor ZPSM im. Artura Malawskiego w Przemyślu