I po raz kolejny, wielkimi sukcesami akordeonistów i zespołów kameralnych z naszej szkoły zakończył się ich udział w konkursie ogólnopolskim, rekomendowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem w Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych, które odbyły się w dniach 25-27 kwietnia br. w Gorlicach.

W tegorocznej edycji Konfrontacji, mających formułę konkursową młodzi akordeoniści oceniani byli przez wybitnych przedstawicieli polskiej akordeonistyki. Jurorom przewodniczył prof. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi, a członkami jury byli ponadto, dr Janusz Pater z Akademii Muzycznej w Krakowie, dr Daniel Lis z Akademii Muzycznej w Katowicach, dr Grzegorz Palus z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W konkursie tym w kategorii do lat 19 swoje kolejne zwycięstwo odniósł niezawodny Krzysztof Polnik, natomiast wyróżnienie w tej samej kategorii uzyskał Kacper Batycki.

W ramach konkursu prezentowały się także zespoły kameralne z akordeonem w składzie. I tutaj także bardzo dobrze zaprezentowały się oba, reprezentujące przemyską szkołę, zespoły.

Kolejne zwycięstwo dla reprezentantów naszej szkoły, tym razem w kategorii zespołów kameralnych, przyniósł występ zespołu Feraverto w składzie: Kinga Horochowik – fortepian, Aleksandra Baszak - wiolonczela, Dobrosław Jabłoński – gitara i Krzysztof Polnik – akordeon. Znakomicie zaprezentował się także, zajmując w tej samej kategorii II miejsce Duet Sacco w składzie: Martyna Glesman – saksofon i Kacper Batycki – akordeon.

Sukcesy ww. uczniów są zasługą ich ciężkiej pracy oraz znakomitej współpracy ze swoimi pedagogami. Kacper Batycki oraz Duet Sacco do konkursu został przygotowany przez Pana Sławomira Wilka i Pana Jacka Szotta, natomiast Krzysztof Polnik oraz zespół Feraverto przez Pana Dariusza Baszaka.