W dniu 22 maja 2019 roku w Głogowie Małopolskim odbył się IV Regionalny Konkurs „Wesołe smyczki”. Konkurs skierowany był do uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli Szkół Muzycznych I stopnia.

Bardzo dobrze w tym konkursie zaprezentował się uczeń klasy skrzypiec OSM I stopnia Szymon Sudoł, który otrzymał wyróżnienie. Nauczycielem Szymona jest Pan Artur Zarębiński, a akompaniował uczniowi Pan Rafał Żeglecki, który otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament.

II miejsce w grupie wiolonczeli zajęła uczennica klasy 2 OSM I stopnia Kinga Kopańska, która została przygotowana przez Panią Annę Magdziak. Kindze przy fortepianie towarzyszył Pan Łukasz Magdziak, który również otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament.

Udział w konkursie wzięła także uczennica klasy 3 OSM I stopnia Julia Jędruch z klasy skrzypiec Pani Ewy Wiśniewskiej.

Gratulujemy i czekamy na dalsze udane występy!