W dniach od 19 listopada 2018 r. do 19 maja 2019 r. nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego z Warszawy. Celem konkursu była popularyzacja nauki programowania w szkole oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Jest to jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

W trakcie trwania konkursu realizowaliśmy następujące zadania:

1. Nauka kodowania przez zabawę i ruch – zaproponowanie zabaw, wprowadzających do nauki programowania, bez użycia komputera.

2. Kodujemy na ekranie – wykorzystanie podczas zajęć dostępnych programów uczących programowania m.in. Scratch Junior, Scratch, Run Marco!, Kodable itp. Zapoznanie uczniów i wykorzystywanie tych programów podczas zajęć.

3. Odwrócona lekcja – umożliwienie uczniom poprowadzenia lekcji i prezentacji ulubionych, ciekawych stron internetowych – nie tylko rozrywkowych, ale i edukacyjnych, które warto polecić i zachęcić innych uczniów do korzystania z nich.

4. Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – jak się chronić i bezpiecznie korzystać z Internetu? – Przeprowadzenie prelekcji przez np. nauczyciela informatyki, pedagoga lub spotkanie z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich.

5. Bądź bezpieczny w Internecie – Wykonanie plakatu z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

6. Multimedialna klasa – wykorzystanie multimediów (np. tablicy interaktywnej, komputera, rzutnika itp.) do przeprowadzenia ciekawej lekcji, zajęć dodatkowych.

7. Zorganizowanie konkursu na przygotowanie opowiadań, wierszy, prac plastycznych pt. „Multimedialna szkoła – szkoła moich marzeń” – wyposażona w multimedia i nowe technologie.

8. Zgłoszenie przedstawicieli do udziału w kursie „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu”.

Miło mi poinformować, że ze wszystkich zadań wywiązaliśmy się znakomicie, złożyliśmy końcowe sprawozdanie i otrzymaliśmy stosowny Certyfikat.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu pragnę podziękować za trud i wysiłek włożony w realizację poszczególnych zadań:

1. Dzieciom i młodzieży za przygotowanie odwróconych lekcji, prac plastycznych i prac pisemnych w konkursie literackim

2. Pani mgr Gabrieli Cicińskiej za zorganizowanie warsztatów „Uzależnienie behawioralne – telefon i sieć internetowa”

3. Paniom mgr Beacie Rudnickiej i mgr Dorocie Pansewicz za zorganizowanie konkursu literackiego

4. Paniom mgr Elżbiecie Rozmus, mgr Katarzynie Iwaszkiewicz i mgr Katarzynie Skowyrze za przygotowanie konspektów zajęć

5. W szczególności pani wicedyrektor mgr Bernadecie Bednarskiej za nieustające wsparcie, otwartość na nasze pomysły, koordynację prac i życzliwość.

 

Bożena Kubiczek