Tym razem nasi młodzi trębacze swych sił próbowali na XII Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym Instrumentów Dętych poza granicami kraju. Uczniowie Maciej Dopart, Beniamin Czyszkiewicz i Patryk Łopatiak wzięli udział w Konkursie dla instrumentów dętyc,h który odbył się 1-2 czerwca 2019 roku w Konserwatorium Muzycznym w Brnie.

Konkurs ten jest bardzo prestiżowym konkursem krajów Schengen, o czym świadczy wyborne międzynarodowe Jury któremu przewodniczył świetny instrumentalista, pedagog Profesor Jindřich Petráš (CZ). Laury jakie zdobyli nasi uczniowie tj. Maciej Dopart - miejsce III, Beniamin Czyszkiewicz - wyróżnienie I stopnia, Patryk Łopatiak - wyróżnienie II stopnia są bardzo prestiżowe i cenne. Wszyscy uczniowie uczą się pod kierunkiem Pana Franciszka Lotycza a do powyższego sukcesu w dużej mierze przyczynił się Pan Wojciech Majchrowicz - akompaniując w/w uczniom. Podziękowania należą się również i Radzie Rodziców naszej Szkoły która częściowo zrefundowała wyjazd naszych uczniów.

Laureatom serdecznie gratulujemy.