Informujemy, że czwartek 31 października br. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewni opiekę nad dziećmi w świetlicy. W tym dniu nie będzie dożywiania.

Dyżur będą pełnić nauczyciele w godzinach 6.30 - 16.00.