W listopadzie i w grudniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. „Nie hejtuję – reaguję” zorganizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

Dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zorganizowała ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony był na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwracała uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

W ramach kampanii:

• Odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach przeprowadzone w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6. Zajęcia odbyły się na lekcjach informatyki lub na godzinach wychowawczych.

• Odbył się konkurs na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Do konkursu ogólnopolskiego zgłoszono pracę grupową Doroty Motyki i Emilii Szelążek z klasy 6b oraz pracę Zuzanny Marciniec z klasy 5a.