W dniu 7 marca 2020 r. w godzinach 10:00 - 13.00 odbędzie się Dzień Otwarty w naszej szkole. Wśród atrakcji znajdą się m.in.:

otwarte zajęcia, próby zespołów, prezentacje instrumentów, konsultacje z nauczycielami oraz Koncert dla dzieci i Rodziców.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

W Dniu Otwartym będzie możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

Szczegółowy program Dnia Otwartego:

 

Budynek nr 3 - Sala lustrzana

Godz. 10:00

Zebranie informacyjne dla Rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Na spotkaniu m.in. będą poruszane kwestie związane z Kursem Przygotowawczym dla Kandydatów do naszej szkoły.

Godz. 10:30

Koncert dla dzieci i Rodziców

 

Budynek nr 4

Godz. 10:00 – 13:00

• Otwarte zajęcia i próby zespołów
• Prezentacje instrumentów
• Konsultacje z nauczycielami

Wykaz sal lekcyjnych:

• Wiolonczela – sala nr 7
• Altówka, skrzypce – sala nr 23
• Gitara – sala nr 16
• Trąbka, puzon, waltornia, tuba – sala nr 13
• Obój, flet, saksofon, klarnet – sala nr 4
• Perkusja – sala nr 29
• Fortepian – sala nr 8
• Akordeon – sala nr 1
• Zespół instrumentalny – sala nr 15
• Zespoły rozrywkowe – sala nr 19
• Kształcenie ogólne – sala nr 6
• Zajęcia językowe - Angielski – sala nr 26
• Kształcenie ogólne – sala nr 20
• Zajęcia komputerowe – sala nr 3

Punkt konsultacyjny - Sekretariat szkoły
Informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

Adres szkoły:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. A. Malawskiego w Przemyślu
ul. Słowackiego 91
37-700 Przemyśl
tel. +48 (016) 678-37-66

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.