Z przyjemnością informujemy, że znane są już wyniki 32 edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki na 100 punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

Oto Laureaci konkursu:

Klasa 4 OSM I stopnia:

Mikołaj Rakicki - laureat III stopnia - 88 pkt.
Wojciech Olchowy - Ilasz - laureat IV stopnia - 84 pkt.
Kinga Podwyszyńska - laureatka V stopnia - 80 pkt.

Klasa 5 OSM I stopnia:

Wojciech Gazda - laureat II stopnia - 92 pkt.

Klasy 6 OSM I stopnia:

Jakub Chachura - laureat I stopnia - 96 pkt.
Tomasz Drozd - laureat III stopnia - 88 pkt.
Karol Ibowicz - laureat III stopnia - 88 pkt.
Antoni Kapłon - laureat V stopnia - 80 pkt.

Gratulujemy!