Szanowni Rodzice

Zapraszamy do odebrania z sekretariatu szkoły danych do logowania do dziennika elektronicznego Mobireg.

Hasła wygenerowane są automatycznie, zalecamy ich zmianę na „bardziej przyjazne” po pierwszym logowaniu.

Sposób: Wchodzimy w zakładkę USTAWIENIA - USTAWIENIA DOSTĘPU – wpisujemy i powtarzamy nowe hasło zgodne z GIODO (długość min. 8 znaków, duża litera, mała litera, znak specjalny lub cyfra) - klikamy ZMIEŃ HASŁO.

Istnieje możliwość pobrania aplikacji mobilnej na telefon (obecnie wyłącznie na systemy android). Odnośnik do aplikacji znajduje się na głównym, widoku dziennika po zalogowaniu. Pobrać plik instalacyjny aplikacji możemy z poziomu przeglądarki internetowej w telefonie lub przeglądarki na komputerze, a następnie przenieść go na telefon i przeprowadzić instalację. Proszę pamiętać o ustawieniu w telefonach opcji zgody na instalowanie aplikacji z innych źródeł. Do uruchomienia aplikacji mobilnej potrzebujemy adresu e-dziennika czyli https://www.mobireg.pl/zpsm-przemysl, loginu, hasła. W przypadku zagubienia hasła dostępu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.