W dniach 13 – 14 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Klasie Wiolonczeli i Kontrabasu. Przesłuchania solistów Szkół Muzycznych I st. objęły uczniów klas VI cyklu 6 letniego oraz IV cyklu 4 letniego. W Przesłuchaniach udział wzięło 27 uczniów z województwa podkarpackiego.

Uczestników oceniała komisja powołana przez CEA w składzie: dr Arkadiusz Dobrowolski z Łodzi (Przewodniczący Komisji), mgr Marta Nowaczyk-Łapińska z Krakowa, mgr Ewa Groblewska i mgr Adam Kotula z Warszawy i mgr Krzysztof Krawczyk z Bochni.

Naszą szkołę reprezentowali i zostali bardzo dobrze ocenieni uczniowie klas wiolonczeli: Jan Dopart – przygotowany przez Panią Magdalenę Jarosz oraz Emilia Szelążek i Zuzanna Okrasa - przygotowane przez Panią Annę Magdziak. Uczennicom przy fortepianie towarzyszył Pan Łukasz Magdziak.

W imieniu Organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom przesłuchań za udział, a Jurorom za wnikliwą analizę wykonanych prezentacji, rzetelną ocenę i bardzo sympatyczną atmosferę.

W swoim imieniu dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali pomoc w organizacji przesłuchań, a szczególnie Pani Renacie Witkowskiej, Pani Magdalenie Jarosz, Pani Małgorzacie Kopańskiej, Pani Ewie Wiśniewskiej, Panu Łukaszowi Magdziakowi, Panu Tadeuszowi Magdziakowi oraz pracownikom obsługi.

Anna Magdziak 

Więcej zdjęć z wydarzenia - w GALERII