W związku z utrzymaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i wprowadzeniu od dnia 25 marca do 10 kwietnia br. jako obowiązkowego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ pragnę poinformować, że trwają intensywne prace uwzględniające specyfikę poszczególnych przedmiotów oraz mające na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z wykorzystaniem Internetu i innych narzędzi komunikacyjnych.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na odległość oraz funkcjonowania szkoły od 25 marca zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane Państwu za pomocą dziennika elektronicznego.

Proszę zatem o śledzenie na bieżąco pojawiających się informacji i stosowanie się do nich.