Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Ze względu na zaistniałą sytuację zachęcamy wszystkich uczniów do samodzielnego i systematycznego przeprowadzania ćwiczeń dotyczących przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych.

Proponujemy korzystanie z ogólnodostępnych i bezpłatnych programów komputerowych oraz przykładów gotowych ćwiczeń, które przedstawiamy poniżej. Dzięki nim nauka odbędzie się także w formie zabawy. Z programów tych, jak i ćwiczeń zamieszczonych na YouTube, będą także korzystać nauczyciele, kontaktując się bezpośrednio ze swoimi klasami i uczniami.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi plikami:

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - do pobrania

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE - do pobrania