Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu informuje Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o możliwości uzyskania wparcia pedagogiczno – psychologicznego.

Kontakt telefoniczny codziennie w godz. 16.00 - 18.30 pod numerem tel. 600 260 039

Wsparcie pedagogiczno - psychologiczne dla uczniów w zakresie:

- lęków i stresów związanych z szerzącą się pandemią

- nauki zdalnej

- braku środowiska rówieśniczego

- braku motywacji

- pracy nad rozwojem osobistym

- innych problemów nie wynikających z epidemii

Wsparcie pedagogiczno - psychologiczne dla Rodziców w zakresie:

- rozmów z dzieckiem związanych z pandemią

- nauki zdalnej

- praktycznego zagospodarowania czasu

- innych problemów nie wynikających z pandemii

Wsparcie dla Nauczycieli w zakresie:

- sposobu motywowania uczniów

- pracy wychowawczej