W związku z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, Dyrekcja ZPSM w Przemyślu informuje, że egzaminy maturalne w terminie głównym odbywać się będą w naszej szkole w dniach 8 – 18 czerwca br., tylko w formie pisemnej – część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana. Szczegółowe terminy i godziny poszczególnych egzaminów zostaną przekazane maturzystom.

Jednocześnie na podstawie Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 22 kwietnia 2020 r. informujemy, że przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych  jest uzależnione od stanu epidemii koronawirusa i będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy szkoły będą w stanie zapewnić dyplomantom bezpieczne i higieniczne warunki ich przeprowadzenia. CEA będzie miało możliwość czuwania nad ustalaniem terminów egzaminów dyplomowych w poszczególnych szkołach, tak aby informacja o nich dotarła do dyplomantów ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie w dniach 16 – 18 czerwca br. o godzinie 9.00, kolejno z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.