Ustalone zostały terminy rekrutacji do ZPSM im. A. Malawskiego w Przemyślu.

Uprzejmie informujemy, że zarówno badania przydatności kandydatów do szkół I stopnia, jak i egzaminy wstępne do szkół II stopnia, z powodu sytuacji epidemicznej odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Ze względów bezpieczeństwa prosimy kandydatów do szkoły i ich rodziców o rygorystyczne przestrzeganie harmonogramu badań przydatności i egzaminów oraz dostosowanie się do wytycznych zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły.

Szczegółowy, imienny harmonogram rekrutacji dostępny jest w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 16 678 37 66.

TERMINARZ REKRUTACJI szkoły I st. - do pobrania

TERMINARZ REKRUTACJI szkoły II st. - do pobrania

INSTRUKCJA ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI w związku z zagrożeniem - do pobrania