Ze względu na trwający stan epidemii nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli odebrać świadectwa według załączonego harmonogramu, na Sali Lustrzanej. Uczniowie będą wpuszczani na Salę Lustrzaną pojedynczo, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Szkoły w sprawie obowiązującego reżimu sanitarnego. Odbiór świadectw w wyznaczonych dniach nie jest obowiązkowy. Nieodebrane świadectwa będą dostępne w sekretariacie szkoły.

w załączeniu - harmonogram odbioru świadectw