Wszystkich zainteresowanych informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły są już dostępne w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku nr 3.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że listy zakwalifikowanych nie są listami kandydatów przyjętych do szkoły. Listy przyjętych będą udostępnione w lipcu. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.