Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu zostały opublikowane informacje dotyczące możliwości wnioskowania o stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych
5,4 – w przypadku szkół ponadpodstawowych

lub zostali laureatami krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://przemysl.pl/57910/3454/stypendium-prezydenta-miasta-przemysla-zapraszamy-do-skladania-wnioskow.html

Wnioski o ww. stypendium należy składać do dyrekcji szkoły w terminie do 30 czerwca br.