W związku z licznymi głosami uczniów, rodziców, a także nauczycieli o trudnościach jakie mają uczniowie z pogodzeniem planów zajęć w swoich szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych z planem zajęć w naszej szkole, dokonana została korekta w podziale godzin dla uczniów PSM I st. i PSM II st. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.