W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów nowych ograniczeń związanych z panującą pandemią i objęciem Przemyśla od dnia 17 października 2020 r. tzw. strefą „czerwoną" oraz na podstawie komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16 października br. dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu informuje:

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane zbiorowo dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klas I i II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od dnia 19 października br. odbywają się w formie stacjonarnej.

2. Zajęcia dydaktyczne realizowane zbiorowo dla uczniów klas III – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od dnia 19 października br. do odwołania organizowane są w formie zdalnej.

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane zbiorowo dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. od dnia 19 października br. do odwołania organizowane są w formie hybrydowej polegającej na realizacji w formie stacjonarnej tylko zajęć kształcenia słuchu, natomiast w formie zdalnej wszystkich pozostałych przedmiotów realizowanych zbiorowo.

4. Zajęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach: przedmiotu głównego, fortepianu dodatkowego i obowiązkowego, fortepianu dla wokalistów, zespołu kameralnego zarówno w OSM jak i PSM odbywają się w formie stacjonarnej w szkole.

5. W związku z wprowadzeniem nauki w formie hybrydowej ulega zmianie podział godzin w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.