Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi w budynku nr 5, od dnia 18 stycznia br. wszystkie zajęcia odbywające się do tej pory w tym budynku odbywać się będą w budynku zastępczym, który usytuowany jest na terenie byłego szpitala wojskowego i oznaczony numerem 13.

Oczywiście w chwili obecnej w budynku zastępczym odbywać się będą te zajęcia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą się odbywać w formie stacjonarnej.  

Wszyscy nauczyciele przedmiotów indywidualnych będą sprawować opiekę nad uczniami podczas przechodzenia na zajęcia między budynkami 3 lub 4 i budynkiem zastępczym.

Dyrekcja Szkoły.