W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrekcja Szkoły informuje:

  1. W dniach 18 – 31 stycznia 2021 r. pozostaje ograniczone funkcjonowanie szkół wchodzących w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.
  2. Ograniczenie to polega na zawieszeniu organizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej dla wszystkich uczniów i organizacji tych zajęć w formie zdalnej, za wyjątkiem uczniów klas I - III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.
  3. Ze względu na specyfikę przedmiotu, dopuszcza się organizację w formie stacjonarnej zajęć z przedmiotu głównego: perkusja, organy i kontrabas.
  4. Dla uczniów klas II oraz VI OSM II st. dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i egzaminem maturalnym.
  5. Dla uczniów klasy VI OSM II st. oraz IV PSM II st. w specjalności wokalistyka dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym oraz akompaniatorami.
  6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w formie stacjonarnej oraz biorący w nich udział uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego zachowania środków ostrożności wynikających z Procedur organizacji pracy szkoły i zachowania szczególnych środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia wirusem SARS COV-2.

Dariusz Baszak

Dyrektor Szkoły