Kontrast
Czcionka

Tym razem nasi młodzi trębacze swoich sił próbowali na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym (on-line) w Moskwie w Rosji. Uczniowie: Beniamin Czyszkiewicz, Patryk Łopatiak i Arkadiusz Kędziora wzięli udział w/w konkursie w którym do rywalizacji przystąpiło 120 uczestników z 20 krajów.

Międzynarodowy Wielki Konkurs Muzyczny odbył się w listopadzie 2020 r. pod patronatem Unesco a nasi uczniowie odpowiednio w swych kategoriach zajęli: Beniamin Czyszkiewicz i Patryk Łopatiak 1 miejsce, natomiast Arkadiusz Kędziora 2 miejsce.

Wszyscy w/w uczniowie uczą się pod kierunkiem Pana Franciszka Lotycza a do powyższego sukcesu w dużej mierze przyczynił się Pan Wojciech Majchrowicz- akompaniując całej trójce.

Należy dodać, że i nauczyciele zostali docenieni: Pan Franciszek Lotycz otrzymał dyplom - nagroda specjalna, Pan Wojciech Majchrowicz dyplom za wzorowy akompaniament,

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!