Kontrast
Czcionka

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 maja br. zajęć w formie hybrydowej dla uczniów klas IV – VI OSM I st. i I – V OSM II st. informujemy, że wszystkie zajęcia, zarówno grupowe jak i indywidualne, odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

- w dniach 17 - 21 maja zajęcia w formie stacjonarnej organizuje się dla klas: IVa, Va, i VIa OSM I st. oraz dla klas Ia, Ib i II OSM II st.

- w dniach 24 - 30 maja zajęcia w formie stacjonarnej organizuje się dla klas: IVb, i VIb OSM I st. oraz dla klas III, IV i V OSM II st.

W związku z trwającym obecnie remontem budynku nr 5, wszyscy uczniowie, których zajęcia dotychczas odbywały się w tym budynku, swoje zajęcia realizować będą w budynku zastępczym.