Kontrast
Czcionka

Dużym sukcesem uczennic naszej szkoły zakończyły się odbywające się w dniach 7-9 maja 2021roku w Bydgoszczy XXVI Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej.

W najstarszej V grupie wiekowej I miejsce otrzymała URSZULA JAROSZ, a II miejsce ALEKSANDRA BASZAK.

Konkurs od wielu lat objęty jest patronatem Centrum Edukacji Artystycznej, a w tegorocznej edycji udział w nim wzięło ponad 130 młodych muzyków z całej Polski. Młodych wiolonczelistów oceniali: prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur z AM we Wrocławiu, prof. Tomasz Strahl z UMFC w Warszawie oraz prof. Stanisław Firlej z AM w Łodzi.

W tym roku ze względu na trwającą pandemię konkurs odbył się w formie online.

Sukces wiolonczelistek w tym trudnym pandemicznym czasie to efekt pracy oraz zaangażowania uczennic i nauczycieli, którzy również zostali wyróżnieni: wyróżnienie dla pedagoga otrzymała Pani Anna Magdziak, wyróżnienie dla pianisty-akompaniatora Pan Łukasz Magdziak.

Cieszymy się z sukcesu i życzymy nieustającej wytrwałości i zapału do rozwijania swoich pasji!