Kontrast
Czcionka

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową.

Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 5a - w sumie 12 osób. Uczniowie zostali przygotowani do tego egzaminu na zajęciach z wychowania komunikacyjnego realizowanych w ramach lekcji techniki. Egzamin teoretyczny składał się z 15 pytań. Część teoretyczną zaliczyli wszyscy uczniowie. Po egzaminie teoretycznym odbył się egzamin praktyczny, który również wszyscy zdali.

Dziękujemy panu Piotrowi Polnikowi za przygotowanie toru na ten egzamin.

W piątek uczniowie będą mogli odebrać karty rowerowe z sekretariatu szkoły i wyruszyć rowerem na upragnione wakacje.