Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

Pliki do pobrania:

Klasa 1 a

Klasa 1 b

Klasa 2 a

Klasa 2 b

Klasa 3 a

Klasa 3 b

Klasa 4 a - od II semestru

Klasa 5 a - od II semestru

Klasa 5 b - od II semestru

Klasa 6 a - od II semestru

Klasa 6 b - od II semestru


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

Pliki do pobrania:

Klasa I - od II semestru

Klasa II - od II semestru

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. cykl 6-letni

Pliki do pobrania:

Klasa 1 c

Klasa 2 c

Klasa 3 c

Klasa 4 c

Klasa 5 c

Klasa 6 c


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. cykl 4-letni

Pliki do pobrania:

Klasa I d

Klasa II d

Klasa III d

Klasa IV d


Państwowa Szkoła Muzyczna II st. - wydział instrumentalny

Pliki do pobrania:

Klasa I PSM II st.

Klasa II PSM II st.

Klasa III PSM II st.

Klasa IV PSM II st.

Klasa V PSM II st.

Klasa VI PSM II st.


Państwowa Szkoła Muzyczna II st. - wydział wokalny

Pliki do pobrania:

Klasa I wokalna

Klasa II wokalna

Klasa III wokalna

Klasa IV wokalna