RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca - Anita Bator

Zastępca przewodniczącego - Mariusz Fok

Skarbnik - Katarzyna Pawłucka

Sekretarz - Magdalena Brulińska

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Piotr Szelążek

Mirosław Dyjak

Karol Wilk

Ewa Hrycak

Anna Bednarczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Małgorzata Sienkiewicz

Katarzyna Zięba

Anna Makara