RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący – Mirosław Dyjak

Zastępca Przewodniczącego – Bożena Bakun

Zastępca Przewodniczącego – Karol Wilk

Skarbnik – Anita Bator

Sekretarz – Magdalena Brulińska

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Beata Gałuszka

Mariusz Grochała

Paweł Husarz

Karolina Kowalik

Anna Kramarz

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Katarzyna Zięba

Katarzyna Gołębiowska

Agnieszka Danielak