Kontrast
Czcionka

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący – Mirosław Dyjak

Zastępca Przewodniczącego – Agnieszka Choma

Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Szmid

Skarbnik – Anita Bator

Sekretarz – Magdalena Brulińska

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Anna Kramarz

Bożena Bakun

Bożena Lasek

Beata Gałuszka

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Teresa Szopa

Iwona Kornaś

Tomasz Sawka