Rada Rodziców Ogłoszenia/Sprawozdania

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły. Prosimy o dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców. 

Roczna składka wynosi:

OSM I i II st. - 60 zł - pierwsze dziecko, 30 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

PSM I i II st. - 35 zł - pierwsze dziecko, 20 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

Wpłat można dokonać w wybrany sposób:

W dniu 7 września 2018 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu odbyło się ogólne zebranie rodziców, w trakcie którego odbyło się głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. Wyłoniony został następujący skład:

Zapraszamy do zapoznania się załączonym plikiem:

SPRAWOZDANIE z działalności RR 2017/2018

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły. Prosimy o dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców. 

W dniu 8 września 2017 r. na ogólnym zebraniu Rodziców z Dyrekcją Szkoły w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów powołano Radę Rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu w składzie: