Kontrast
Czcionka

Rada Rodziców Ogłoszenia/Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RR 2020/2021 - do pobrania

W dniu 8 września 2021 r. odbyło się zebranie Rady rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z zebrania.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW - do pobrania

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU

Rada Rodziców składa podziękowanie za dokonane wpłaty środków finansowych, pozwalających na działalność rady, polegającej m.in. na wspieraniu relacji statutowych zadań Szkoły. Pragniemy zapewnić, że wzorem lat ubiegłych, całość zgromadzonych środków (nie tylko tych pochodzących ze składek), w różnej formie trafi do wszystkich uczniów.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy rodziców i opiekunów mających dobre pomysły, rady i uwagi oraz każdego, kto jest gotów działać na rzecz młodych ludzi kształcących się w naszej szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem:

SPRAWOZDANIE z działalności RR 2019/2020 - do pobrania

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem:

SPRAWOZDANIE z działalności RR 2018/2019