Zapisy do szkoły

Dyrekcja ZPSM uprzejmie informuje, że listy kandydatów przyjętych na rok szkolny 2018/2019 będą dostępne od dnia 8 czerwca 2018 r. (piątek) w sekretariacie szkoły.

Z powodu ochrony danych osobowych listy nie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły ani na tablicach ogłoszeń. Sekretariat szkoły nie będzie udzielał informacji telefonicznych - prosimy o osobiste zgłoszenie się do szkoły.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia realizująca w systemie dziennym program szkoły podstawowej i muzycznej

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia realizująca w systemie dziennym program klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, 4 - letniego liceum i szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia realizująca w systemie popołudniowym program przedmiotów muzycznych na poziomie szkoły podstawowej

- w cyklu 6-letnim dla dzieci, które ukończyły 5 rok życia
- w cyklu 4-letnim dla dzieci, które ukończyły 8 rok życia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia realizująca w systemie popołudniowym program przedmiotów muzycznych na poziomie szkoły średniej

- na wydziale instrumentalnym w cyklu 6-letnim
- na wydziale wokalnym w cyklu 4-letnim

Instrumenty do wyboru:

akordeon, altówka, gitara, fagot, flet, fortepian, klarnet, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela.

 

Spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów do szkoły odbędzie się 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej ZSPM w Przemyślu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do OSM I st. i PSM I st. odbywać się będzie w dniach 12 marca - 11 maja 2018 r.

Termin składania podań - do 9 maja 2018 r.

Do pobrania i wypełnienia:

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły OSM i PSM I st.

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły OSM i PSM II st.

     

TERMINARZ PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - 14 maja 2018 r. od godz. 9.00

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia - 15 maja 2018r. od godziny 12.00

Egzaminy dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza - 21 - 23 maja 2018 r. (instrument główny, fortepian i teoria).

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia:

instrument główny - 21 maja 2018r. od godz. 10.00

kształcenie słuchu - 22 maja 2018r. od godziny 12.00

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia - instrumentalistyka

instrument główny - 21 maja 2018 r. od godz. 10.00

kształcenie słuchu - 23 maja 2018 r. od godziny 12.00

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia - wokalistyka

śpiew i kształcenie słuchu - 21 maja od godziny 10.00

Egzaminy dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza - 21 - 23 maja 2018r. (instrument główny, śpiew, fortepian i teoria).

Dokładny harmonogram przesłuchań wstępnych i egzaminów będzie dostępny w sekretariacie  po zakończeniu przyjmowania podań.

Osoby składające podania o przyjęcie do szkoły muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający PESEL kandydata - akt urodzenia, dowód osobisty, paszport. Dokument jest tylko do wglądu, w celu potwierdzenia danych zawartych w formularzu przez panią Sekretarkę.

Plan egzaminów do szkół II stopnia i do klas wyższych niż pierwsza będzie dostępny w sekretariacie od dnia 16 maja 2018 r.