Zapisy do szkoły

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia realizująca w systemie dziennym program szkoły podstawowej i muzycznej

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia realizująca w systemie dziennym program klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, 4 - letniego liceum i szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia realizująca w systemie popołudniowym program przedmiotów muzycznych na poziomie szkoły podstawowej

- w cyklu 6-letnim dla dzieci, które ukończyły 5 rok życia
- w cyklu 4-letnim dla dzieci, które ukończyły 8 rok życia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia realizująca w systemie popołudniowym program przedmiotów muzycznych na poziomie szkoły średniej

- na wydziale instrumentalnym w cyklu 6-letnim
- na wydziale wokalnym w cyklu 4-letnim

Instrumenty do wyboru:

akordeon, altówka, gitara, fagot, flet, fortepian, klarnet, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela.

 

Spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów do szkoły odbędzie się 8 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej ZPSM w Przemyślu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do OSM I st. i PSM I st. odbywać się będzie w dniach 11 marca - 10 maja 2019r.

 

Termin składania podań - do 10 maja 2019 r.

Do pobrania i wypełnienia:

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły OSM i PSM I st.

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły OSM i PSM II st.

Badanie przydatności kandydatów:

OSM I stopnia - 13 maja 2019 r. od godziny 9.00

PSM I stopnia - 14 maja 2019 r. od godziny 12.00

 

Egzamin wstępny do OSM II stopnia:

instrument główny - 20 maja 2019 r. od godz. 10.00

egzamin ogólnomuzyczny - 21 maja 2019 r. od godziny 10.00

Dodatkowe przedmioty dla osób zdających do klas wyższych niż pierwsza oraz tych, którzy nie ukończyli szkoły I stopnia - 20 - 23 maja 2019 r. od godziny 10.00, w zależności od potrzeb.

 

Egzamin wstępny do PSM II stopnia - instrumentalistyka

instrument główny - 20 maja 2019 r. od godz. 10.00

egzamin ogólnomuzyczny - 22 maja 2019 r. od godziny 12.00

Dodatkowe przedmioty dla osób zdających do klas wyższych niż pierwsza oraz tych, którzy nie ukończyli szkoły I stopnia - 20 - 23 maja 2019 r. od godziny 10.00, w zależności od potrzeb.

 

Egzamin wstępny do PSM II stopnia - wokalistyka

śpiew - 20 maja 2019 r. od godziny 10.00

egzamin ogólnomuzyczny - 22 maja 2019 r. od godziny 12.00

Dodatkowe przedmioty dla osób zdających do klas wyższych niż pierwsza oraz tych, którzy nie ukończyli szkoły I stopnia - 20 - 23 maja 2019 r. od godziny 10.00, w zależności od potrzeb.

 

Dokładny plan egzaminów wstępnych dostępny będzie od 16 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły.