• tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 2
    tytuł slidu 2
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły. Prosimy o dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców. 

Roczna składka wynosi:

OSM I i II st. - 60 zł - pierwsze dziecko, 30 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

PSM I i II st. - 35 zł - pierwsze dziecko, 20 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

Wpłat można dokonać w wybrany sposób:

W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się 11 października (piątek) o godz. 9.00 w Sali Lustrzanej.

Przypominamy o dokonywaniu wpłaty kwoty 140 zł za dożywianie w miesiącu październiku do dnia 10.10.2019 roku.

Odpłatności proszę dokonywać na specjalnie otwarty rachunek bankowy:

W związku z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych 11 (piątek) oraz 14 (poniedziałek) października br. szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w świetlicy. W tych dniach nie będzie dożywiania.

Dyżury będą pełnić nauczyciele w piątek i poniedziałek w godzinach 6.30 - 16.00.

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu na spotkanie p.t.: "STOP PRZEMOCY STOSOWANEJ W SIECI", które odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 18.00 w sali lustrzanej.

Spotkanie ma na celu zapoznanie Rodziców z tematem profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, który stanowi jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Spotkanie poprowadzi Pani Magdalena Stecura, asystent Zespołu d/s profilaktyki społecznej nieletnich z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

W dniach 25-27 września br. uczniowie klasy IV i V OSM II st. przebywali na wycieczce szkolnej w Pieninach.

28 września 2019 roku uczniowie klasy 5b wraz z wychowawczynią p. Dorotą Pansewicz wzięli udział w XIX Ogólnopolskim Rajdzie im. Mieczysława Orłowicza. Rajd ten odbywał się w ramach obchodów 40. Światowego Dnia Turystyki oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a zorganizowany został przez PTTK Przemyśl. W rajdzie mogły wziąć udział zorganizowane grupy szkolne oraz osoby indywidualne, decydując się na jedną z proponowanych przez organizatora tras.

Od dwunastu lat, w ramach programu „Nie zagubić talentu”, samorząd województwa podkarpackiego, przyznaje stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.