Kontrast
Czcionka
  • tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 2
    tytuł slidu 2
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

W czwartej edycji międzynarodowego konkursu International Classical Music Competition Kaunas Sonorum 2017, który odbył się w dniach 28.11 - 02.12.17 r. w Kownie na Litwie, uczeń p. Sławomira Wilka - Łukasz Pieniążek został laureatem nagrody Accordion Grand Prix, pokonując ponad 100 akordeonistów, również z kategorii zawodowej.