• tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

W dniu 20 listopada br. (środa) o godz. 17.00 w sali lustrzanej odbędzie się spotkanie Dyrekcji szkoły z Rodzicami uczniów klas I - III OSM I st. Na spotkaniu będą poruszane kwestie związane z dożywianiem.

W dniach 20 i 21 listopada br. odbędą się w naszej szkole warsztaty pianistyczne dla Sekcji Fortepianu I i II stopnia, które poprowadzi Pan prof. Maciej Pabich z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wszystkich nauczycieli i uczniów zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Informujemy, że od 15 listopada 2019 r. dożywianiem będą objęte klasy 4 - 6 OSM I st. oraz 1 - 6 OSM II st.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że odpłatność za dożywianie w miesiącu listopadzie wynosi 133 zł.

Rozliczenie za miesiąc październik w formie wydruku zostanie rozdane uczniom przez wychowawców klas.

Prosimy o wpłaty do dnia 10.11.2019 roku. 

Odpłatności proszę dokonywać na specjalnie otwarty rachunek bankowy:

W dniu 29 października w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu odbyła się 17. edycja corocznego konkursu ortograficznego, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna – Przemyskie Dyktando.

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

Informujemy, że czwartek 31 października br. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewni opiekę nad dziećmi w świetlicy. W tym dniu nie będzie dożywiania.

Dyżur będą pełnić nauczyciele w godzinach 6.30 - 16.00.