• tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 2
    tytuł slidu 2
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

W związku z potwierdzeniem w dniu 4 marca br. pierwszego w Polsce przypadku zachorowania na tzw. „koronawirus” Dyrekcja szkoły informuje wszystkich Nauczycieli, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, że w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych należy bezwzględnie pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na bezpieczeństwo Wszystkich bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Dyrekcja

 

Zapraszamy na koncert „Dobry wieczór z muzyką” w ramach Jubileuszu 65 lecia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

6 marca 2020 godz. 18:00

Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego

Bilety 10 zł

Organizatorzy:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

Rada Rodziców

W dniu 21 lutego 2020 r., ostatni piątek karnawału, odbyła się dyskoteka, zorganizowana przez uczniów klasy IV OSM II stopnia oraz samorząd szkolny. Tematem zabawy były dyskoteki lat 70 i 80. Uczniowie klas I - V OSM II stopnia przebrali się w stroje, które idealnie wpasowały się w temat imprezy, a podczas zabawy odbył się konkurs na najlepszy strój - zwycięzcy to: Martyna Bakun, Zofia Makuch oraz Arkadiusz Kędziora.

W dniu 11 lutego 2020 r. uczniowie klas OSM II stopnia wzięli udział w zorganizowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego Panią Gabrielę Cicińską oraz Pana Jana Gurana jednodniowej wycieczce "sportowej" do Sanoka. Uczniowie wraz z opiekunami byli na lodowisku oraz krytej pływalni.

ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW ZPSM w Przemyślu.

Informujemy, iż uległ zmianie numer rachunku bankowego Rady Rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu!

Numer nowego rachunku:

38 1240 2568 1111 0010 9692 3473
Bank Pekao S.A. I O. w Przemyślu

W dniach 3 - 9 lutego 2020 roku odbył się w Warszawie IV Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu. Organizatorami turnieju było Centrum Edukacji Artystycznej i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie.

W dniach 13 – 14 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Klasie Wiolonczeli i Kontrabasu. Przesłuchania solistów Szkół Muzycznych I st. objęły uczniów klas VI cyklu 6 letniego oraz IV cyklu 4 letniego. W Przesłuchaniach udział wzięło 27 uczniów z województwa podkarpackiego.

11 lutego 2020 r. obchodziliśmy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI 2020 odbywał się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.