• tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 2
    tytuł slidu 2
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów i koncertów zorganizowanych w ramach projektu "Mistrzowskie interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja".

Projekt adresowany jest do uczniów szkolnictwa artystycznego oraz dzieci niepełnosprawnych z ośrodków o mniejszym dostępie do kultury wysokiej. Głównymi celami są: inspiracja do aktywności artystycznej, edukacja muzyczna oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem artystycznym. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez stworzenie możliwości kontaktu z wybitnymi artystami w ramach 12 koncertów muzyki klasycznej, warsztatów dla uczniów szkół muzycznych oraz warsztatów muzykoterapeutycznych.

W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się 11 października (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Lustrzanej.

Informujemy, że dni 11 i 12 października 2018 r. (czwartek i piątek) będą dniami wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewni opiekę nad dziećmi. Nauczyciele będą pełnić dyżur pedagogiczny w świetlicy w godzinach od 6.30 do 16.00.

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły. Prosimy o dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców. 

Roczna składka wynosi:

OSM I i II st. - 60 zł - pierwsze dziecko, 30 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

PSM I i II st. - 35 zł - pierwsze dziecko, 20 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

Wpłat można dokonać w wybrany sposób:

W dniach 18 - 19 września na Zamku w Krasiczynie odbył się II Międzynarodowy Festiwal Artystyczny „Samocvity”.

W dniach 12 – 17 września 2018 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z klas fortepianu i gitary uczestniczyli w II Niemiecko – Polskim Festiwalu Młodych Muzyków w Bremie (Niemcy).

W dniu 7 września 2018 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Sali Lustrzanej ZPSM odbędzie się spotkanie wszystkich Rodziców z Dyrekcją szkoły.  Bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania odbędą się zebrania z wychowawcami klas OSM I i II st.

W dniu 3 września 2018 r (poniedziałek) odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019, na które serdecznie zapraszamy Dyrekcję Szkoły, Nauczycieli, Pracowników Szkoły, Rodziców praz Uczniów.